+48 618296212 mariuszl@amu.edu.pl

Menu
Research

Research grants

(2022-2025) The palaeoecological footprint of the Migration Period (ca. 360-510 CE) in the Greater Poland, Poznań district (Western Poland) (Paleoekologiczne ślady wędrówek ludów (ok. 360-510 n.e.) w Wielkopolsce), NCN Preludium 2021/41/N/ST10/02044 PI: Sambor Czerwiński

(2020-2023) Lost and found: The Funnel Beaker culture’s megalithic tombs in the cultural and natural landscape of Greater Poland. Grant NCN Sonata 2020/39/D/HS3/01126. PI: Danuta Żurkiewicz, partner – CCERU team.

(2020-2023) Living by the lake: a history of human – environment relations on the basis of geoarchaeological study of Bruszczewo microregion (Central Poland)., , PI: PhD. Jakub Niebieszczański (Faculty of Archaeology, AMU, Poznań), Narodowe Centrum Nauki (OPUS), project number: 2019/33/B/HS3/00193, partner – CCERU team.

(2021-2025) Resilience of coastal lakes to extreme marine inundations: a paleoecological assessment from the Burin Peninsula (Newfoundland, Canada), PI: PhD. Krzysztof Pleskot (Faculty of Geographical and Geological Sciences; AMU, Poznań), Narodowe Centrum Nauki (OPUS), project number: 2020/37/B/ST10/02614 – investigator.

(2021-2024) Tipping-points in boreal and permafrost peatland ecosystems of Western Siberia under the global climate crisis and increasing fire risk (PEATFLAMES) (Punkty krytyczne w ekosystemach torfowiskowych borealnych i wieloletniej zmarzliny Zachodniej Syberii w warunkach globalnego kryzysu klimatycznego i rosnącego zagrożenia pożarowego), NCN OPUS 2021/41/B/ST10/00060  PI: Mariusz Lamentowicz..

(2021-2023) Protection of valuable scosystems of the Tuchola Forest (Ochrona cennych ekosystemów Borów Tucholskich). Fund for Bilateral Relations in the framework of the European Economic Area Financial Mechanism (EEA FM) 2014-2021 the Norwegian Financial Mechanism (NFM) 2014-2021 within the Operational Programme: “Environment, Energy and Climate Change”. Finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu MF EOG 2014-2021 „Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami”, PI: Stefan Konczal (Nadleśnictwo Woziwoda), Partner: Mariusz Lamentowicz.

(2021-2024) ReVersal: Restoring peatlands of the nemoral zone under conditions of varying water supply and quality (Restytucja torfowisk strefy nemoralnej w warunkach zróżnicowanego zaopatrzenia w wodę i jej jakości), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Austrii, Holandii i Niemiec. 329 261PLN – partner in Poland – Mariusz Lamentowicz. PI of the project Prof. Klaus Holger-Knorr (University of Münster, Germany), Partners: dr Bjorn Robroek (Radboud University, the Netherlands), Prof. Stephan Glatzel (University of Vienna, Austria).

(2021-2024) grant from the Polish National Science Centre nr 2020/39/D/ST10/00641 – Tracking disturbances in forest plantations using high-resolution palaeoecology and dendrochronology (Badanie zaburzeń plantacji leśnych z wykorzystaniem wysokorozdzielczych badań paleoekologicznych i dendrochronologii). Principal investigator: Katarzyna Marcisz, Adam Mickiewicz University in Poznan.

(2019-2021) grant from the Polish National Science Centre nr 2019/03/X/ST10/00849 – Zmiana stosunku izotopowego neodymu (Nd) w profilach torfowych jako wskaźnik zaburzeń środowiska – ocena potencjału dla paleoekologii torfowisk. Principal investigator: Katarzyna Marcisz, Adam Mickiewicz University in Poznan.

(2017-2019) Climate change in South Tyrol: a multi-proxy reconstruction using tree rings and bogs. Klimawandel in Südtirol: eine Multi-Proxy Rekonstruktion basierend auf Holzringen und Mooren. I cambiamenti climatici in Alto Adige: una ricostruzione tramite un approccio multi-proxy usando gli anelli legnosi e le torbiere come archivi naturali. Principal Investigator – dr. Giustino Tonon; Cooperation: prof. Luca Bragazza, dr. Francesco Giammarchi , Anna Dinella,  prof. Mariusz Lamentowicz – peatland palaeoecology. UNIBZ Main Research Areas,  Management and Technologies for Mountain Environments. Free University of Bolzen-Bolzano.

(2017-2019) MIXOPEAT – Rethinking the peatland carbon cycle – identifying the role of mixotrophs in the biological carbon pump / Repenser le cycle du carbone des tourbières : identifier le rôle des protistes mixotrophes dans la pompe à carbone biologique. MIXOPEAT AAPG ANR 2017 Défi 1 – ANR appel générique JCJC. PI – Dr. Vincent Jassey. University of Toulouse III – Paul Sabatier, Faculté des Sciences et d’Ingénierie, Département de Biologie & Géosciences.

(2017-2020) Grant NCN OPUS. Reakcja fluorescencji indukowanej promieniowaniem słonecznym oraz fotosyntezy roślinności torfowiska na stres wywołany symulowanym deficytem wodnym i podwyższoną temperaturą w warunkach klimatycznego eksperymentu manipulacyjnego (NCN UMO-2016/21/B/ST10/02271, Kierownik Dr hab. Radosław Juszczak, prof. nadzw.

(2017-2018) Dust flux record and palaeohydrology of peatlands during the last 1000 years studied by nuclear and related analytical techniques. PI: Frontasyeva Marina, Dr., Assoc. Prof. & Lamentowicz Mariusz Prof. UAM dr hab. Relates to the financing of the collaborative studies conducted at JINR and research centers in Poland covered from the Poland’s contribution to JINR http://wwwold.jinr.ru/section.asp?sd_id=39.

(2016-2019) grant NCN Preludium 11, 2016/21/N/ST10/00313 pt. Walidacja zapisu lokalnych zmian hydrologicznych w oparciu o porównanie rekonstrukcji z osadów jeziornych i torfowiskowych. mgr Krzysztof mgr Paweł Pleskot (PI), Prof. Mariusz Lamentowicz (Supervisor).

(2016-2018) grant NCN Preludium 10, 2015/19/N/NZ8/00172  pt. Wpływ zmian klimatu (ocieplenia i suszy) na różnorodność mikrooorganizmów eukariotycznych na torfowiskach – sekwencjonowanie nowej generacji i eksperyment terenowy „An impact of climate change (warming and drought) on biodiversity of micro-eukaryotes in peatlands – next generation sequencing and field experiment”. Mgr Monika Reczuga (PI), Prof. Mariusz Lamentowicz (Supervisor).

(2015-2017) „Sphagnol: Allelochemical arms race in peatlands: the role of polyphenols in aboveground-belowground interactions” Principal Investigators: Prof. Luca Bragazza (EPFL/WSL), Dr. Vincent Jassey (EPFL/WSL),  Dr. Bjorn Robroek (EPFL/WSL), Prof. Alexandre Buttler (EPFL/WSL), Prof. Jean-Luc Wolfender (University of Geneva) and Prof. Mariusz Lamentowicz (UAM). Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne/WSL Swiss Federal Research Institute, Laboratory of Ecological Systems – ECOS (EPFL) in partnership with University of Geneva and Adam Mickiewicz University in Poznań. Swiss National Science Foundation (SNSF), grant number: 315260_149807.

(2016-2019) W poszukiwaniu transdyscyplinarnej synergii: przełomy gospodarcze Polski z perspektywy historyczno-przyrodniczej na tle europejskim. Grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. 2bH 15 0154 83. Uniwersytet w Białymstoku\Wydział Historyczno-Socjologiczny. (PI) dr Piotr Guzowski.

(2016-2018) Wpływ katastroficznych odlesień na ekosystem jezior i torfowisk Borów Tucholskich / The impact of catastrophic deforestation on the lakes and peatlands ecosystem in Tuchola Pinewoods. Słowiński M. (PI), Lamentowicz M., Brauer A., Wulf S., Tjallingii R., Kołaczek P., Noryśkiewicz A.M., Zawiska I., Tyszkowski S., Słowińska S., Kramkowski M., Kordowski J., Płóciennik M.,  M. Lamentowicz – wykonawca. 2015/17/B/ST10/03430 Narodowe Centrum Nauk.

(2016-2019) Grant NCN, program OPUS 9 pt. “Problem synchroniczności pożarów i susz w gradiencie kontynentalizmu w Polsce północnej w ostatnich 4000 lat: wysokorozdzielcze, wielowskaźnikowe badania torfowisk/The problem of synchronicity of droughts and fires along the continental gradient in northern Poland over the last 4000 years: high-resolution, multi-proxy studies of peatlands.”  (2015/17/B/ST10/01656), kierownik – dr hab. Mariusz Lamentowicz.

COST project “Climate Change Manipulation Experiments in Terrestrial Ecosystems: – Networking and Outreach (The ClimMani COST action – ES1308). Mariusz Lamentowicz is a (substitute).

(2012-2016) PSPB-013/2010 CLIMPEAT Polish-Swiss Research Programme Link entitled “Wpływ globalnego ocieplenia i susz na akumulację węgla i różnorodność biotyczną torfowisk wysokich – obecna, przeszła i przyszła perspektywa / Influence of global warming and drought on carbon sequestration and biodiversity of Sphagnum peatlands – present, past and future perspectives” Principal Investigators: Prof. dr. hab Mariusz Lamentowicz (UAM), prof. Alexandre Buttler (EPFL/WSL). Adam Mickiewicz University in Poznań in partnership with WSL Swiss Federal Research Institute, Laboratory of Ecological Systems – ECOS (EPFL) and Poznan University of Life Sciences (PULS) and University of Neuchâtel, Laboratory of Soil Biology. (www.climpeat.pl).

SCIEX Scientific Exchange Programme between Switzerland and the New Member States of the European Union. Project CLI-MIC – Assessing the Responses of Peatland Micro-Eukaryotes to Climate Change Using Next Generation Sequencing.  Fellow – Monika Reczuga (9 months – planned for 2014-2015),  Swiss Mentor: prof. Edward Michell (Laboratory of Soil Biology, University of Neuchatel, https://www2.unine.ch/biolsol/page-6096.html), Polish Mentor: prof. Mariusz Lamentowicz  (Laboratory of Wetland Ecology and Monitoring, www.zbip.amu.edu.pl)

SCIEX Scientific Exchange Programme between Switzerland and the New Member States of the European Union. Project RE-FIRE: REconstructing long-term Fire Impact and its Role in wetland Ecosystems: Fellow – Katarzyna Marcisz (6 months in year 2013 – University of Bern), Swiss Mentor – prof. Willy Tinner (University of Bern Institute of Plant Sciences, http://www.botany.unibe.ch/paleo/index.php), Polish Mentor – prof. Mariusz Lamentowicz (Laboratory of Wetland Ecology and Monitoring, www.zbip.amu.edu.pl).

(2013-2017) WETMAN – Central European Wetland Ecosystem Feedbacks to Changing Climate – Field Scale Manipulation. Beneficiary – Poznan University of Life Sciences. Radosław Juszczak – Principal Investigator, Team: Janusz Olejnik,  Bogdan Chojniki, Marek Urbaniak, Jacek Leśny, Hanna Silvennoinen (BIOFORSK). Anna Basińska and Mariusz Lamentowicz – analysis of microbes and vegetation. Funded by Polish-Norwegian Research Program.

(2015-2018) Non-pollen palynomorphs (NPPs) as valuable indicators of changes in palaeoecosystems of ombrotrophic peat bogs in northern Poland/Palinomorfy niepyłkowe jako wartościowe indykatory zmian paleoekosystemów torfowisk wysokich północnej Polski. Monika Karpińska-Kołaczek (PI), Mariuisz Lamentowicz, Piotr Kołaczek, Katarzyna Kajukało. Funded by National Science Centre (Poland) UMO-2014/13/B/ST10/02091

(2011-2017) Multi-proxy study of atmospheric pollution and paleoenvironmental change in two mountainous peatlands in the south-western Poland. NCN 2011/01/D/ST10/02579. Fiałkiewicz-Kozieł B. (PI), Łokas E., Gałka M., Kołaczek P., De Vleescouwer, F., Lamentowicz M.